Zakres wykonanych prac:

 • Sygnalizacja pożaru;
 • Oddymianie klatki schodowej;
 • Sterowanie klapami przeciwpożarowymi zabudowanymi na kanałach wentylacyjnych;
 • Stałych instalacji gaśniczych;
 • Detekcji gazu;
 • Instalacji okablowania strukturalnego – telefony oraz komputery;
 • Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV zakładu;

Zakres wykonanych usług:

 • System sygnalizacji pożaru
 • Sterowanie systemem oddymiania, sterowaniem klap pożarowych, sterowania wentylacją
 • System monitoringu CCTV

Zakres wykonanych usług:

 • System sygnalizacji pożaru;
 • Sterowanie systemem oddymiania, sterowania klap pożarowych, sterowania wentylacją;
 • Instalacja gaśnicza wodno-pianowa
 • Instalacja okablowania strukturalnego;
 • Instalacja detekcji gazów

Zakres wykonanych usług:

 • System sygnalizacji pożaru pracującego w układzie sieciowym central
 • System kontroli dostępu, RCP
 • System sygnalizacji włamania i napadu
 • System telewizji dozorowej
 • System zarządzania i automatyki biurowej
 • Modernizacja instalacji oświetlenia wraz z systemami zarządzania
 • System sieci bezprzewodowej WIFI

Zakres wykonanych usług:

 • System sygnalizacji pożaru;
 • Stała instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla do gaszenia Mieszalni Farb
 • Wraz z detekcją pożaru i sterowaniem ( strefa Ex );
 • Instalacja sterowania oddymianiem hal;
 • Instalacja sterownia urządzeniami oddzieleń pożarowych;
 • Instalacja detekcji pożaru w strefach zagrożonych wybuchem ( Ex)
 • Instalacja okablowania strukturalnego
Zakres wykonanych usług:

 • System sygnalizacji pożaru ( rozproszony układ central pożarowych);
Zakres wykonanych usług:

 • System detekcji pożaru ;
 • Stała instalacja gaśnicza na dwutlenek węgla do ochrony szaf archiwizacyjnych
Zakres wykonanych prac:

 • System detekcji pożaru i sterowania gaszeniem ;
 • Stała instalacja gaśnicza gazowa do gaszenia serwerowni komputerowej

Zakres wykonanych prac :

 • Stałe instalacje gaśnicze gazowe w budynku mazutowni oraz serwerowniach komputerowych

Elektrownia Wodna Czchów

 • Instalację telewizji dozorowej;
 • System kontroli dostępu;
 • Instalację sygnalizacji włamania i napadu;

Zakres usług:

 • Instalację sygnalizacji pożaru;
 • Instalację sygnalizacji włamania i napadu;

Zakres wykonanych prac:

 • Instalacja sygnalizacji pożaru
EC Wrocław
Zakłady CAN- PACK Bydgoszcz
Zakres wykonanych prac:

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System kontroli dostępu, RCP;
 • Instalacja sygnalizacji włamania i napadu
 • System telewizji dozorowej;
 • System zarządzania i automatyki budynkowej BMS;
 • Modernizacja instalacji oświetlenia
 • Instalacja okablowania strukturalnego i sieci bezprzewodowej WIFI

Zakres wykonanych prac:

 • Systemu sygnalizacji pożaru;
 • Sterowania systemami oddymiania, klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych;
 • Sterowania stałymi instalacjami gaśniczymi;
 • Systemu telewizji przemysłowej;
 • Systemu kontroli dostępu;
 • Instalacji radiowęzłowej;
 • Instalacji okablowania strukturalnego (telefonicznej, komputerowej);
 • Detekcji gazów;

Blok gazowo-parowy KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach
Zakres prac:

 • Systemu sygnalizacji pożaru;
 • Sterowania systemami oddymiania, klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych;
 • Sterowania stałymi instalacjami gaśniczymi;
 • Systemu telewizji przemysłowej;
 • Systemu kontroli dostępu;
 • Instalacji radiowęzłowej;
 • Instalacji okablowania strukturalnego (telefonicznej, komputerowej);
 • Detekcji gazów;

Zakres prac:

 • Systemu sygnalizacji pożaru, bazującego na centralach połączonych w układ sieciowy;
 • Systemów automatyki pożarowej;
 • Systemu stałych urządzeń gaśniczych;
 • Systemu detekcji gazu;
 • Systemu wczesnej detekcji dymu ADICOS;
 • Instalacji hydrantów pożarowych, tryskaczowych, zraszaczowych;
 • Biernych zabezpieczeń pożarowych;
 • Dostawę i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego, a także oznakowania ewakuacyjnego i informacyjnego;
 • Systemu okablowania strukturalnego;
 • Systemu kontroli dostępu;
 • System telewizji dozorowej CCTV;
 • Instalacji teletechnicznych;

Zakres wykonanych prac:

 • instalacje gaśnicze NOVEC 1230
 • instalacje detekcji gazów
 • instalacja sygnalizacji pożaru

Zakres wykonanych prac:

 • instalacje gaśnicze NOVEC 1230
 • instalacja sygnalizacji pożaru
 • wizualizacja zainstalowanych systemów

PCC ROKITA

BRZEG DOLNY

ELEKTROBUDOWA

ZAKŁAD WYTWARZANIA TYCHY

ELEKTROBUDOWA

BLOK GAZOWO PAROWY GŁOGÓW

ELEKTROBUDOWA

BLOK GAZOWO-PAROWY POLKOWICE

EW SMARDZEWICE

ENERGOEFEKT

TAURON EKOSERWIS

EW Przewóz

Koksownia przyjaźń

Angel Plaza

Kraków

Angel City

Kraków

Biprostal

Kraków

Anwil S.A

Systemy gaśnicze

Teatr Łaźnia Nowa

Kraków

AGH – ACK Cyfronet ul. Nawojki

Państwowe Muzeum Na Majdanku

Hochtief Polska

UJ Wydział Fizyki