Zakres wykonanych prac :

 • Instalacja kanalizacji teletechnicznej ;
 • System sygnalizacji pożaru ( układ rozproszonych central pożarowych);
 • System wizualizacji komputerowej

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru ;
 • System kontroli dostępu;
 • System sygnalizacji włamania i napadu;
 • System telewizji dozorowej
 • Instalacja telefoniczna i teleinformatyczna ( okablowanie strukturalne kat.6)

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru ;
 • System oddymiania klatek schodowych;
 • System sterowania klap ppoż. na kanałach wentylacji;
 • System kontroli dostępu;
 • System sygnalizacji włamania i napadu;
 • System telewizji dozorowej
 • Instalacja telefoniczna i teleinformatyczna ( okablowanie strukturalne kat.6)

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru ( rozproszony sieciowy układ centrala ) ;
 • System wizualizacji komputerowej
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;
 • System stałych instalacji gaśniczych gazowych
 • System DSO ( dźwiękowy system ostrzegawczy) ;
 • System kontroli dostępu;
 • System sygnalizacji włamania i napadu;
 • System telewizji dozorowej oraz instalacji RTV
 • Instalacja okablowania strukturalnego kat.6)
 • Instalacja kanalizacji teletechnicznej

Zakres wykonanych prac:

 • System sygnalizacji pożaru ;
 • System zarządzania GEMOS
 • System automatyki pożarowej: oddymiania klatek schodowych, klap przeciwpożarowych i odcinających zabudowań na kanałach wentylacyjnych
 • System sterowania stałych urządzeń gaśniczych;
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy
 • System okablowania strukturalnego;
 • System telewizji dozorowej CCTV oraz instalacji RTV ;
 • System kontroli dostępu i zintegrowanego systemu automatyki pomieszczeń;
 • System sygnalizacji włamania i napadu;
 • System automatyki budynkowej BMS, SMS ;
 • System zarządzania instalacji elektrycznych;
 • System wzmocnienia sygnału GSM;
 • System wizualizacji komputerowej;
 • System kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączem teletechnicznym;
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru ( sieciowy układ central ) ;
 • System wizualizacji komputerowej
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;
 • System stałych instalacji gaśniczych gazowych
 • System wczesnej detekcji dymu;
 • Instalacje elektryczne;
 • Roboty modernizacyjne ogólnobudowlane

Zakres wykonanych prac :

 • System stałych instalacji gaśniczych gazowych
 • System sterowania instalacjami gaśniczymi;

Zakres wykonanych prac :

 • Instalacja telefoniczna i komputerowa tzw. sieć strukturalna,
 • Instalacja systemu monitoringu telewizyjnego,
 • Instalacja systemu alarmowego, antynapadowego, kontroli dostępu wybranych
 • pomieszczeń i obszarów budynku, systemu wideo domofonowego,
 • Instalacja systemu audio-wideo AV
 • System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania klatek schodowych,
 • System gaszenia gazem w serwerowni,
 • System telewizji użytkowej.
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;
 • System kontroli dostępu;
 • System sygnalizacji włamania i napadu;
 • System telewizji dozorowej
 • Instalacja okablowania strukturalnego kat.6)
 • Instalacja automatyki budynkowej i BMS

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru ( z zastosowaniem detektorów radiowych );
 • System sterowania wentylacją oddymiającą
 • System sterowania klap ppoż. na kanałach wentylacji

Zakres wykonanych prac :

 • System monitoringu wizyjnego obiektu;
 • System sygnalizacji włamania i napadu
 • System kontroli dostępu
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System wizualizacji komputerowej
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;
 • System nagłośnienia alarmowego DSO ;
 • System nagłośnienia estradowego;
 • System telewizji dozorowej;
 • System kontroli dostępu;
 • System okablowania strukturalnego;
 • Instalacje elektryczne;
 • Roboty modernizacyjne ogólnobudowlane
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;
 • System kontroli dostępu
 • System alarmowy;
 • System okablowania strukturalnego;
Zakres wykonanych prac :

 • Stałe instalacje gaśnicze gazowe;

Zakres wykonanych prac:

 • Stałe instalacje gaśnicze gazowe w pomieszczeniu serwerowni, UPS i rozdz. elektr. ;
 • Instalacja wczesnej detekcji pożaru VESDA ;
 • Instalacja detekcji i sygnalizacji pożaru;
 • Instalacja sterowania systemami gaśniczymi.;
Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;

Zakres wykonanych prac :

 • System sygnalizacji pożaru;
 • System oddymiania klatek schodowych , sterowania klap pożarowych , sterowania bram ppoż.;

PCC ROKITA

BRZEG DOLNY

ELEKTROBUDOWA

ZAKŁAD WYTWARZANIA TYCHY

ELEKTROBUDOWA

BLOK GAZOWO PAROWY GŁOGÓW

ELEKTROBUDOWA

BLOK GAZOWO-PAROWY POLKOWICE

EW SMARDZEWICE

ENERGOEFEKT

TAURON EKOSERWIS

EW Przewóz

Koksownia przyjaźń

Angel Plaza

Kraków

Angel City

Kraków

Biprostal

Kraków

Anwil S.A

Systemy gaśnicze

Teatr Łaźnia Nowa

Kraków

AGH – ACK Cyfronet ul. Nawojki

Państwowe Muzeum Na Majdanku

Hochtief Polska

UJ Wydział Fizyki