KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Oferujemy Państwu w każdym indywidualnym przypadku kompleksowe usługi w zakresie implementacji systemów bezpieczeństwa i automatyki obiektowej obejmujące :

  • wizję lokalną w obiekcie ;
  • analizę występujących zagrożeń i wybór wspólnie z Państwem optymalnych rozwiązań ;
  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami ;
  • dostawy urządzeń i montaż kompletnych systemów ;
  • wszechstronne testy funkcjonalne i uruchomienie instalacji

W ramach kompleksowych realizacji systemów bezpieczeństwa oferujemy również wykonawstwo prac w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz robót ogólnobudowlanych

Dla większości zainstalowanych przez nas systemów prowadzimy we współpracy z naszymi Klientami bieżący serwis eksploatacyjny oraz stała wieloletnią konserwację . Prowadzimy okresowe szkolenia u naszych Klientów załogi/obsługi w zakresie eksploatacji urządzeń służące podnoszeniu ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Nasi specjaliści przedstawią Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane indywidualnie do Państwa potrzeb.