INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

Spójna , kompleksowa idea bezpieczeństwa obiektu realizowana jest poprzez integracje różnych zainstalowanych w nim systemów zabezpieczeń.
Systemy zarządzania obiektem BMS dzięki zastosowani różnych protokołów połączeń ( TPC/IP) pozwalają na stworzenie obiektowego centrum nadzoru . Oprogramowanie zarządzające stacji roboczych pobiera stany parametrów pracy z poszczególnych instalacji , zgłaszane występujące zdarzenia i awarie oraz optymalizuje i steruje pracą całego systemu .
Proponujemy Państwu rozwiązania integrujące poszczególne systemy bezpieczeństwa prowadzące do uzyskania wymiernych korzyści w bieżących kosztach eksploatacji obiektów ( sterowanie oświetleniem , ogrzewaniem itp.)
W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy systemy i urządzenia firm : ABB , HONEYWELL , INPRO BMS- IFTER

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Nasi specjaliści przedstawią Państwu najlepsze rozwiązania dostosowane indywidualnie do Państwa potrzeb.