Kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o. jest nieprzerwanie obecne na rynku systemów alarmowych i bezpieczeństwa pożarowego od roku 2004. Obok kompleksowego wykonawstwa pojedynczych instalacji , jesteśmy doświadczonym integratorem oferowanych systemów zabezpieczeń i automatyki budynków.

Misja firmy

Satysfakcja naszych Klientów jest naszym celem i wartością świadczonych przez nas usług.
Spełniamy oczekiwania naszych Kontrahentów w oparciu o następujące zasady stanowiące podstawę codziennej działalności naszej firmy :

ZAUFANIE tworzone poprzez :

 • osobiste relacje z naszymi Klientami ;
 • określenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań ;
 • stałą wieloletnią współpracę powykonawczą opartą na doradztwie , dodatkowych
 • szkoleniach oraz bieżącym serwisie i konserwacji zainstalowanych systemów

JAKOŚĆ :

 • najwyższą jakość wykonania powierzonych nam zadań zapewnia kadra zarządzająca i techniczna złożona z doświadczonych specjalistów branżowych;
 • dysponujemy zespołem projektowym i wykonawczym złożonym z pracowników posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania wykonawstwem prac w branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • zapewniamy na bieżąco naszej załodze cykle okresowych szkoleń specjalistycznych pozwalających sprostać wysokim wymaganiom dynamicznego rozwoju rynku systemów zabezpieczeń

PEWNOŚĆ :

 • w naszych rozwiązaniach stosujemy aktualnie obowiązujące przepisy i normy prawne właściwe dla poszczególnych systemów zabezpieczeń ;
 • posiadamy koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalowania systemów technicznej ochrony mienia ;
 • posiadamy liczne certyfikaty i autoryzacje wydane przez producentów i dystrybutorów oferowanych rozwiązań.

Co oferujemy?

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rybitwy 100a, 30-722 Kraków.

P.U.I. Megasystem Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie dla celów:

 • w celach kontaktowych przy otrzymywaniu od Państwa zapytań ofertowych;
 • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, składanie wyjaśnień, prezentacji naszej oferty i rozwiązań;
 • prowadzenia negocjacji handlowych, opracowywania dokumentacji projektowej;
 • prowadzenia korespondencji związanej koordynacją i realizacją projektów zgodnie z zawartymi z Państwem umowami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie pracownikom P.U.I. Megasystem Sp. z o.o., którym wydano pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych oraz przedstawicielom naszych podwykonawców i dostawców, którzy posiadają podpisane z nami umowy o powierzeniu danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez P.U.I. Megasystem Sp. z o.o. wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zleconych spółce usług. Informujemy, że w celu ochrony danych osobowych wdrożone zostały w spółce odpowiednie środki ochrony technicznej i administracyjne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail: megasystem@megasystem.krakow.pl

W przypadku uznania przez Państwa, że przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez P.U.I. Megasystem Sp. z o.o. do celów ujętych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Ok