Kim jesteśmy?

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o. jest nieprzerwanie obecne na rynku systemów alarmowych i bezpieczeństwa pożarowego od roku 2004. Obok kompleksowego wykonawstwa pojedynczych instalacji , jesteśmy doświadczonym integratorem oferowanych systemów zabezpieczeń i automatyki budynków.

Misja firmy

Satysfakcja naszych Klientów jest naszym celem i wartością świadczonych przez nas usług.
Spełniamy oczekiwania naszych Kontrahentów w oparciu o następujące zasady stanowiące podstawę codziennej działalności naszej firmy :

ZAUFANIE tworzone poprzez :

  • osobiste relacje z naszymi Klientami ;
  • określenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań ;
  • stałą wieloletnią współpracę powykonawczą opartą na doradztwie , dodatkowych
  • szkoleniach oraz bieżącym serwisie i konserwacji zainstalowanych systemów

JAKOŚĆ :

  • najwyższą jakość wykonania powierzonych nam zadań zapewnia kadra zarządzająca i techniczna złożona z doświadczonych specjalistów branżowych;
  • dysponujemy zespołem projektowym i wykonawczym złożonym z pracowników posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania wykonawstwem prac w branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
  • zapewniamy na bieżąco naszej załodze cykle okresowych szkoleń specjalistycznych pozwalających sprostać wysokim wymaganiom dynamicznego rozwoju rynku systemów zabezpieczeń

PEWNOŚĆ :

  • w naszych rozwiązaniach stosujemy aktualnie obowiązujące przepisy i normy prawne właściwe dla poszczególnych systemów zabezpieczeń ;
  • posiadamy koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalowania systemów technicznej ochrony mienia ;
  • posiadamy liczne certyfikaty i autoryzacje wydane przez producentów i dystrybutorów oferowanych rozwiązań.

Co oferujemy?